1. Tôi có phải trả tiền để đăng rao vặt không?

Không, đăng rao vặt hoàn toàn miễn phí


2. Tôi ở CANADA, tôi có thể đăng rao vặt không?

Có, nếu bạn ở USA hoặc CANADA bạn có thể đăng rao vặt.


3. Tại sao tôi phải đăng ký thành viên trước khi có thể đăng rao vặt?

Chúng tôi muốn bảo đảm sự thành thật và tính chính xác, tránh những người chọc phá, hoặc mục đích khác


4. Tại sao tôi đăng ký thành viên rồi mà vẫn chưa đăng rao vặt được?

Sau khi đăng ký thành viên, chúng tôi sẽ gởi đến e-mail của bạn một cái 'confirm link', bạn cần phải nhấn chuột vào đó để xác nhận. Nếu không thể nhấn chuột vô được bạn cần phải copy cái link, sau đó paste nó vào address bar phía trên.


5. Tại sao tôi không nhận được 'confirm link' qua e-mail sau khi đăng ký thành viên?

Trước tiên bạn cần kiểm tra lại e-mail bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu email đúng mà vẫn có 'confirm link', thì vô lại http://nails4viet.com/user/login, sau khi 'log-in' máy sẽ hỏi nếu bạn cần gởi lại 'confirm-link' không, bạn chấp nhận thì máy sẽ gợi lại cho bạn 1 'confirm-link' khác. Nếu bạn làm hết rồi mà vẫn chưa được thì bấm vào đây để liên lạc chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn.


6. Tại sao tôi không thể log-in vào lại được nữa?

-- Nếu hiện lên hàng chữ Invalid username or password nghĩa là bạn đã cho e-mail hoặc mật khẩu sai.
-- Nếu không nhớ mật khẩu nhấn chuột vào “Forgot Your Password?” để tạo password mới.
-- Nếu hiện lên hàng chữ This account is currently banned nghĩa là bạn đã phạm nội qui của chúng tôi. Bấm vào đây để xem thêm chi tiết về nội qui của thành viên. Nếu bạn nghĩ có sự nhầm lẫn, bấm vào đây đê liên lạc với chúng tôi.


7. Tôi muốn rao vặt của tôi luôn ở trên đầu. Tôi phải làm sao?

Mỗi 48 tiếng, bạn có quyền update rao vặt của bạn và sau đó rao vặt của bạn sẻ trở lên trên đầu. Bạn làm như sau:
-- Log-in
-- Chọn My Account rồi vô My Posts
-- Nhìn bên tay phải rao vặt của bạn
-- Nhấn chuột vô re-new icon
-- Sau khi chỉnh sửa bạn bấm vô nút update là xong.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy re-new icon có nghĩa là rao vặt của bạn chưa được 48 tiếng. Vui lòng trở lại sau.

Important (Quang Trọng): Bạn không nên double post*. Rao vặt của bạn có thể bị hủy bỏ hoàng toàn và tài khoản của bạn có thể ngưng hoạt động.

Double Post: 2 rao vặt có nội dung giống nhau, cùng 1 người đăng, cùng 1 thể loại.


8. Tôi cần chỉnh sửa lại rao vặt của tôi. Tôi phải làm sao?

Bạn làm như sau:
-- Log-in
-- Chọn My Account rồi vô My Posts
-- Nhìn bên tay phải rao vặt của bạn
-- Nhấn chuột vô edit icon
-- Sau khi chỉnh sửa bạn bấm vô nút update là xong.

Lưu ý: Chỉnh sửa sẽ không làm cho rao vặt của bạn trở lên trên đầu. Muốn làm rao vặt của bạn trở lên trên đầu xin vui lòng làm theo câu hỏi số 7.


9. Tôi muốn ngưng rao vặt, tôi phải làm như thế nào?

Bạn có 2 cách và làm như sau:
-- Log-in
-- Chọn My Account rồi vô My Posts
-- Nhìn bên tay phải rao vặt của bạn
-- Tạm ngưng, nhấn chuột vô de-activate icon . Không ai thấy được rao vặt của bạn nhưng nó vẫn nằm trong tài khoản của bạn. Bạn có thể re-post bất cứ lúc nào mà không cần bắt đầu lại từ đầu.
-- Hủy bỏ, nhấn chuột vô delete icon . Rao vặt của bạn sẽ hoàng toàn hủy bỏ.


10. Tại sao rao vặt của tôi không còn được đăng nữa?

Rao vặt của bạn có thể đã hết hạn. Bạn có thể check như sau:
-- Log-in
-- Chọn My Account rồi vô My Posts
-- Nhìn bên tay phải rao vặt của bạn
-- Nếu bạn thấy Active, có nghĩa là rao vặt của bạn vẫn còn được đăng. Nếu bạn muốn rao vặt của bạn được lên trên đầu, xin bạn làm theo câu hỏi số 7.
-- Nếu bạn thấy dòng chữ Inactive, có nghĩa là rao vặt của bạn đã hết hạn. Nếu bạn muốn rao vặt của bạn được đăng lại, xin bấm vào nút . Chỉnh sửu nếu cần thiết rồi bấm vô nút update là xong

11. Tôi có đăng rao vặt nhưng tại sao tôi không thấy?

Rao vặt của bạn có thể đã vi phạm nội qui của chúng tôi. Bạn có thể check như sau:
-- Log-in
-- Chọn My Account rồi vô My Posts
-- Nếu bạn không thấy rao vặt của bạn có nghĩa là rao vặt của bạn đã vi phạm nội quy và đã bị hủy bõ. Xin vui lòng bấm vào đây để coi lại nội quy của chúng tôi trươc khi đăng lại.


12. Có người dùng thông tin của tôi để đăng rao vặt giả, tôi phải làm sao?

Hãy e-mail cho chúng tôi hoặc bấm vào đây đễ liên lạc chúng tôi, sau khi chứng minh, chúng tôi sẽ lấy rao vặt xuống trong thời gian sớm nhất


13. Website luôn có những cập nhập mới, làm thế nào để tôi luôn biết?

Xin vui lòng vô trong facebook page và "like us", khi có những gì mới, chúng tôi sẽ thông báoNếu bạn còn có những câu hỏi nào khác hoặc vẫn còn gặp khó khăng trong việc xữ dụng trang mạng nầy, xin vui lòng bấm vào đây đễ liên lạc chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp đỡ ban

  • Advertise Here
  • Advertise Here