Trang website www.nails4Viet.com là nơi phát triển và lưu giữ hệ thống thông tin, rao vặt về nghành Nail. Xin vui lòng lưu ý những quy định dưới đây trước khi đăng ký thành viên.


1. Nội dung thông tin rao vặt:

-- Không đăng thông tin, rao vặt liên quan đến chính trị, tình dục, hoặc tôn giáo.
-- Không đăng thông tin thiếu chính xác, gây hiểu lầm.
-- Không dùng từ ngữ thiếu văn hóa, không xúc phạm,không thách thức, nói xấu lẫn nhau.
-- Không quấy rối, hăm dọa hay thù hận đối với một cá nhân hoặc nhóm của các cá nhân trên cơ sở giới tính, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, sắc tộc, tuổi tác, hoặc khuyết tật.
-- Không có hành vi vi phạm đến cơ hội việc làm bình đẳng của liên bang, tiểu bang, hoặc địa phương.
-- Không đăng thông tin, rao vặt không phù hợp nội dung, lặp đi lặp lại bài nội dung giống nhau hoặc tương tự -- Không hack, spam, dùng hệ thống tự động, robot để đăng thông tin, rao vặt.
-- Không được phép cố tình truy cập vào tài khoản của người khác.
-- Không thu thập dữ liệu cá nhân về người sử dụng cho thương mại hoặc những việc trái pháp luật.
-- Không được double post*. Thông tin rao vặt của bạn có thể bị hủy bỏ hoàng toàn và tài khoản của bạn có thể ngưng hoạt động.
-- Double Post: 2 rao vặt có nội dung giống nhau, cùng 1 người đăng, cùng 1 thể loại.


2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin từ các thành viên gởi đăng thông tin, rao vặt, và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về tổn thất do thông tin, rao vặt gây ra. Bạn là người duy nhất hiểu và chấp nhận mọi sự rủi ro có thể xảy ra.


3. Chúng tôi có quyền(nhưng không nghĩa vụ) lưu giữ, hủy bỏ hay thay đổi những tin đăng trong trang web này mà không cần báo trước và không cần giải thích lý do. Tất cả mọi sự vi phạm của bạn sẽ bị hủy bỏ và sẽ không được đăng ký thành viên vế sau này


4. Chúng tôi có quyền, theo ý của chúng tôi sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào. Sửa đổi như vậy sẽ trở thành có hiệu lực ngay lập tức khi chúng đăng. Bạn phải xem xét lại thỏa thuận này một cách thường xuyên để giữ cho mình thông báo về bất kỳ thay đổi nào.


Dịch Vụ www.nails4Viet.com

  • Advertise Here
  • Advertise Here