State:
Expand All

Cần Thợ Nails Atlanta, GA

Date: August 10, 2021 | Post ID: 111367 | View(Luoc Xem): 44 times

Cần thợ nail! Tiệm nằm ở ngay exit 2 đường 285 khu chợ Publix ( Chợ Publix mới cách Market Place 10 phút). Tiệm đang rất cần thợ làm everything làm full time!!! Tip cao, tiệm mới remodel lại, không gian làm việc vui vẻ. Bao lương hay ăn chia tuỳ theo khả năng. Anh chị nào cần việc làm gấp thì liên hệ số phone tiệm 404-645-2711 hoặc cell phone 404-645-8945.Cảm ơn!

Name: Khoa Tran

Phone Number: (404) 644-8945

First « Prev 10 17 19 20 21 22 23 24 25 Next »
  • Advertise Here
  • Advertise Here