State:
Expand All

Cần thợ nails, khu mỹ trắng (Bao lương tùy theo tay nghề) Solomons, MD

Date: March 24, 2023 | Post ID: 93672 | View(Luoc Xem): 267 times

Tiệm Nail vùng Solomons Maryland khu mỷ trắng rất đông khách cần thợ nails, làm đủ thứ hoặc tay chân nước, nếu ở vùng Silver Spring Maryland, đi xe chung với chủ. Liên lạc: 410-394-3889, 240-485-9454

Name: Dan

Phone Number: (240) 485-9454

can tho nails gap 2548 Quarry Lake Dr. Baltimore MD 21209 Baltimore, MD

Date: March 22, 2023 | Post ID: 54682 | View(Luoc Xem): 3230 times

Tiem dong khach. Covid19 safe. Khu my trang. Gia cao, Tip cao.Biet lam tay chan nuoc, gel color, hoac dipping powder. phone 410-484-3434 lien lac duy text : 443-453-7437

Name: Duy

Phone Number: (410) 484-3434

can sang tiem nails forest hill, MD

Date: March 21, 2023 | Post ID: 119455 | View(Luoc Xem): 134 times

khach trang

Name: le

Phone Number: (443) 621-0490

can sang tiem nails forest hill, MD

Date: March 21, 2023 | Post ID: 119456 | View(Luoc Xem): 159 times

khach trang

Name: le

Phone Number: (443) 621-0490

Cần thợ nails nữ (Bao lương nếu cần) Solomons, MD

Date: March 10, 2023 | Post ID: 115126 | View(Luoc Xem): 70 times

Tiệm Nail vùng Solomons Maryland khu mỷ trắng rất đông khách cần thợ nails, làm đủ thứ hoặc tay chân nước, nếu ở vùng Silver Spring Maryland, đi xe chung . Liên lạc: 240-485-9454

Name: Dan

Phone Number: (240) 485-9454

Cần Thơ Nails (Lương tu $800 trò lên ) Parkville, Baltimore , MD

Date: February 25, 2023 | Post ID: 120476 | View(Luoc Xem): 34 times

Tiem nail vùng Parkville, Baltimore: dông khách, tip hậu, khách de thương, thợ nail hoa đồng vui vẻ. Tiệm cần gấp thợ nail, khong can tay nghe qua giỏi (nếu có tay nghề càng tốt) chi can yêu nghe , hoa đồng, vui vẻ . Nếu có nhu cầu xin liên lac chi Jenny: Tel: 410-663-6305 (work) 443-540-5766 (cell)

Name: Jenny

Phone Number: (443) 540-5766

Cần thợ gấp (Bao lương $1500-$1799/ 6 ngay) Baltimore , MD

Date: February 11, 2023 | Post ID: 120271 | View(Luoc Xem): 57 times

Tiệm vùng Baltimore (Maryland) tiệm rất đông khách chu dễ thương rất thương thợ, môi trường làm việc như gia đình, có chỗ ở cho thợ yêu cầu AC làm việc có trách nhiệm. Chìa turn rất công bằng. Rất cần AC làm lâu dài sẽ có bonus cho những người làm trên 1 năm. Vui lòng LL 4102062428 lina.

Name: Lina

Phone Number: (410) 206-2428

Davi nail (2week 2k tuan) Frederick , MD

Date: February 02, 2023 | Post ID: 120147 | View(Luoc Xem): 76 times

Can tho lam chun only inside Walmart 7400 guiford dr Fredrick md 21704

Name: Tina

Phone Number: (250) 753-9919

Davi nail (80k) Frederick , MD

Date: February 02, 2023 | Post ID: 120146 | View(Luoc Xem): 63 times

Can sang tiem. Xin lien lac so phone 240-753-9919 Tina

Name: Tina

Phone Number: (240) 573-9919

Cần thợ gấp (Bao lương tùy khả năng ) Thurmont , MD

Date: December 10, 2022 | Post ID: 119525 | View(Luoc Xem): 72 times

Can thợ tay chân nước, nếu biết everything càng tốt Tiệm my trang 100%, lam việc vui vẻ.. Tiệm ở Thurmont MD cách frederick 13p Xin liên lạc 240 364 4715

Name: Thao

Phone Number: (240) 364-4715

« Prev 1 Next »
  • Advertise Here
  • Advertise Here