State:
Expand All

Sang Tiệm Nails (65k ( thương lượng)) Flowood, MS

Date: January 27, 2020 | Post ID: 98344 | View(Luoc Xem): 21 times

Sang tiệm ở Flowood, MS vì lý do moving. Income 250k/năm. Rent $1400/tháng ( bao gồm nước, rác). Tiệm sạch, đẹp, khách dễ thương. Supply còn nhiều. Chi tiết gọi/ text 813-606-2111

Name: Owner

Phone Number: (813) 606-2111

**Prime location in Madison, MS for sale** ($152k) Madison, MS

Date: January 27, 2020 | Post ID: 98326 | View(Luoc Xem): 42 times

Tiem nail o Madison, MS can sang. Great location. Tiem mot doi chu, duoc 17 nam roi. Tiem rong 900sqft, tien rent re, moi remodel khong lau. Can sang cho ai dam dang, biet run tiem. Sale price: $152K. Lien lac 208-515-4771. Thank you.

Name: Hang

Phone Number: (208) 515-4771

Cần thợ Nails ( Bao lương hoặc ăn chia ) Mc comb, MS

Date: January 25, 2020 | Post ID: 98306 | View(Luoc Xem): 18 times

Cần thợ Nails , Có chỗ cho thợ ở xa . Bao lương 1000-1200(6 ngày) trên an chia. Sđt liên lạc 6018132630

Name: Tien

Phone Number: (601) 813-2630

Can gap tho 2 vo Chong ok (Bao 2500 tro Len tuan /6 ngay) Tupelo , MS

Date: January 19, 2020 | Post ID: 98103 | View(Luoc Xem): 36 times

Can tho nail gap doc than hay 2 vo Chong ok Có chõ o

Name: Cuong

Phone Number: (954) 554-5541

Can tho nails (Bao luong 900/tuan) Flowood , MS

Date: January 06, 2020 | Post ID: 97575 | View(Luoc Xem): 60 times

Can tho nails biet lam everything, tho Nu biet lam Eyebrown, eyelash , càng tốt, Vợ chồng có chỗ ở riêng, Pedicure 35$ , bonus $5

Name: Andy

Phone Number: (601) 992-6588

Can nhieu tho nails (750-1500) Madison, MS

Date: January 05, 2020 | Post ID: 79212 | View(Luoc Xem): 713 times

Tiem o trong Mall The Forum of Grandview, Madison, MS. Contact Kelly (601) 896-8124

Name: Kelly

Phone Number: (601) 896-8124

Can Thợ Nail (1100 and up ) GREENVILLE , MS

Date: December 30, 2019 | Post ID: 97301 | View(Luoc Xem): 54 times

Can thợ Nails tiệm vùng Greenville- Mississippi . Khách dễ , tip cao , tiệm gia đình vui vẻ hoà đồng . Bao lương 1100-1300 . Co chỗ ở cho thợ ở xa . Xin liên lạc Phú(870)362-0675

Name: Phu Nguyen

Phone Number: (870) 362-0675

Can tho nail (An chia 6/4) Hattiesburg, MS

Date: December 30, 2019 | Post ID: 97291 | View(Luoc Xem): 46 times

Tiem dong khach , can tho nail ,pedicure, gel , dip rat nhieu

Name: Hanh

Phone Number: (601) 307-6571

Cần thợ bột hoặc chân tay nước (700-1200) Flowood, MS

Date: December 24, 2019 | Post ID: 97105 | View(Luoc Xem): 69 times

Cần thợ bột, dip hoặc chân tay nước, có bằng Mississppi. Khách 80% mỹ trắng, dễ chịu, ko giành giật . Vui lòng liên lạc 813-606-2111

Name: Owner

Phone Number: (813) 606-2111

Sang Tiem Nail (85k) Jackson, MS

Date: December 11, 2019 | Post ID: 96538 | View(Luoc Xem): 216 times

Can sang tiem o Jackson, MS trong Walmart. Tiem co 6 ban nails, 3 ghe pedicures va phong wax. Tiem rat dong khach. Tiem moi update sua sang moi hoan toan. Income cao. Tiem moi ky lease duoc 5 nam. Tien nha $2693.00(gom ca bao hiem, dien, nuoc va rac). Tiem co lam dip, ombré, gel, eyelash, wax va pedicures. Tiem co day du supply. Neu muon mua xin vui long lien lac so dien thoai 769-251-1427...

Name: Thanh

Phone Number: (769) 251-1427

Can tho Nails biết lam everything bao luong hon chia (800-1000/6NGAY HON CHIA) Simpson, MS

Date: December 09, 2019 | Post ID: 53530 | View(Luoc Xem): 575 times

Tiem dong khách can tho gap .income cao cho lam vui ve thoai mai , co nha ở cho tho xuyên bang .lien lạc 601-818 -2578 or 601-466-2067QUANG CAO XIN MIEN GOI THANK YOU

Name: Owner

Phone Number: (601) 818-2578

Cần thợ Nails (1000-1300) Greenville , MS

Date: December 05, 2019 | Post ID: 96649 | View(Luoc Xem): 59 times

Cần thợ Nails biết làm everything hoặc chân tay nước , dịp . Tiệm vùng Greenville- Mississippi . khách dễ , tip cao . Tiệm gia đình làm vui vẻ , thân thiện , thóc mái . Xin bao lương 1000-1300 . Hoặc chia đều . Nếu thật lòng xin liên lạc Phú (870)-362-0675 . xin cảm ơn .

Name: Phú Nguyen

Phone Number: (870) 362-0675

CAN THO NAILS &THO CHAN TAY NUOC GAP( VO CHONG OK)BAO LUONG QUANH NAM 800-1000/TUAN HON CHIA (BAO 800-1000/6NGAY HON CHIA) MISSISSIPI, MS

Date: December 02, 2019 | Post ID: 26500 | View(Luoc Xem): 1343 times

CAN THO NAILS & THO CHAN TAY NUOC GAP(VO CHONG OK)LAM LAU DAI. BAO LUONG HON CHIA .KHONG CAN BANG CAN CO KINH NGHIEM. CHO LAM VUI VE THOAI MAI.CO PHONG RIENG CHO THO XUYEN BANG. THAT LONG GOI CELLFONE (601-466-2067) 0R (601-818-2578).

Name: OWNER

Phone Number: (601) 818-2578

CAN THO NAILS BIET LAM EVERYTHING(V0 CHONG OK)BAO LUONG HON CHIA SIMPSON MISSISSIPI, MS

Date: November 29, 2019 | Post ID: 48139 | View(Luoc Xem): 299 times

CAN THO NAILS BIET LAM EVERY THING .KO CAN BANG CAN CO KINH NGHIEM.CO CHO O CHO THO XUYEN BANG.CHO LAM THOAI MAI VUI VE.FONE (601-466-2067)OR (601-818-2578).

Name: OWNER

Phone Number: (601) 818-2578

Can tho nails gap (Bao luong hon chia) Ms, MS

Date: November 29, 2019 | Post ID: 60780 | View(Luoc Xem): 632 times

Can tho nails biet lam everything (ko can bang can co kinh Nghiem) bao luong800-1000/TUAN 6NGAY hon chia . Co nha o cho tho o xa .cho o , cho lam thoai mai. Lien lac 601-466-2067 Or. 601- 818-2578

Name: Owner

Phone Number: (601) 818-2578

can tho bot gioi biet lam everything (bao luong hon chia 6/4) mississipi, MS

Date: November 29, 2019 | Post ID: 81680 | View(Luoc Xem): 347 times

can tho bot nam ,nu biet lam bot gioi bao luong hon chia 6/4 tuan lam 6 ngay .co nha cho tho o rieng.that long lien he 601-466-2067 or 601-818-2578

Name: 0wner

Phone Number: (601) 818-2578

CAN THO NAILS BIET LAM EVERYTHING(V0 CHONG OK)BAO LUONG HON CHIA (BAO 800-1000/6NGAY HON CHIA) mississipi, MS

Date: November 28, 2019 | Post ID: 84132 | View(Luoc Xem): 140 times

can tho nails gap( can co kinh Nghiem)ko co bang ok tiem dong khack income cao bao 800-1000/ 6ngay hon chia .cho lam vui ve thoai mai ,co cho o cho tho xuyen bang .that long xin lien lac 601-818-2578 or 601-466-2067

Name: Owner

Phone Number: (601) 818-2578

Can tho nails gap( bao Luong 1000-1200/6 ngay ) hon chia (Tho biet lam everything) Simpson, MS

Date: November 28, 2019 | Post ID: 94702 | View(Luoc Xem): 122 times

Can gap tho nail biet lam everything gap (nam , nu Vợ Chong ok ) tiem dong khach income on dinh tiem lam vui ve thoai Mai can tho lam lau dai. Co phong rieng ,wifi cho tho xuyen bang , anh chi nao that long xin lien lac cellphone : 601-818-2578 or 601-466-2067

Name: Owner

Phone Number: (601) 818-2578

Can sang Tiem Vicksburg , MS

Date: October 29, 2019 | Post ID: 95629 | View(Luoc Xem): 126 times

Can sang Tiem o city Vicksburg. Vi khong co nguoi trong coi . Tiem nam truoc Walmart.vui Long lien lac so dien thoai:601-896-3922 Thankyou

Name: Ower

Phone Number: (601) 896-3922

Sang Tiem nail (Can sang Tiem nails) Vicksburg , MS

Date: October 22, 2019 | Post ID: 95459 | View(Luoc Xem): 157 times

Tiem o truoc Walmart rong 1800 sp 8 pedicure 10 ban nails 1 room waxing income 10000-130001 Tuan.vi thieu nguoi lam . Ai muon mua Vui Long goi so dien thoai:601-896-3922

Name: Owner

Phone Number: (601) 896-3922

« Prev 1 2 Next » Last
  • Advertise Here
  • Advertise Here