State:
Expand All

Can nhieu tho nails (1000-1800) Madison, MS

Date: February 13, 2024 | Post ID: 79212 | View(Luoc Xem): 3908 times

Can tho nail lam tiem upscale salon. Luong cao an chia 60/40 Tiem o trong Mall The Forum of Grandview, Madison, MS. Contact Kelly (601) 896-8124

Name: Kelly

Phone Number: (601) 896-8124

Cần sang tiệm nail Winona, MS

Date: December 08, 2023 | Post ID: 123180 | View(Luoc Xem): 194 times

Cần sang tiệm nail, tiệm co đông khách, chi co 1 tiệm trông phố, phu hợp cho vợ chồng nào muốn lập nghiệp. Tiệm co 4 ghê, 6 ban,1 phong wax, phòng an, phòng wash and dryer, tiền rent rẻ. ace nào muốn mua/muốn biết thiêm gi nữa thi xin lien cho Hiếu.

Name: Hiếu

Phone Number: (662) 614-5787

Prime location tiem nail o Madison, MS Madison, MS

Date: December 02, 2023 | Post ID: 123140 | View(Luoc Xem): 214 times

Prime location tiem nail o Madison, MS can sang. Great location. Tiem mot doi chu. Hoac dong tren 21 nam. Tiem rong 900sqft, tien rent re, co phong facial/lash, washer & dryer. Great opportunity for couples/families ready for a turn key nail shop. For more information, contact: 601-842-0346.

Name: Manager

Phone Number: (601) 842-0346

Cần sang tiệm nail nằm trong Walmart (40k) Jackson, MS

Date: November 29, 2023 | Post ID: 123112 | View(Luoc Xem): 210 times

Vì không có người trâm coi.Tiệm giá cao income ổn định. Serious buyer only.

Name: Tu

Phone Number: (601) 405-9479

Can tho nails Winona, MS

Date: November 11, 2023 | Post ID: 123033 | View(Luoc Xem): 261 times

Tiệm cần thơ Nails năm/nữ, biết làm everything càng tốt. Tiệm làm có income giá cao, thơ muốn bao/ an chia ty. Có Chổi cho thơ ở. Niêu ace co muốn hỏi gi Thay cần gì. Xin liên lạc cho Hiếu Sdt: 662-614-5787

Name: Hieu

Phone Number: (662) 614-5787

can sang tiem ($99000) flowood, MS

Date: November 07, 2023 | Post ID: 123001 | View(Luoc Xem): 280 times

owner financing

Name: andy

Phone Number: (601) 992-6588

« Prev 1 Next »
  • Advertise Here
  • Advertise Here