State:
Expand All

Cần thợ nails nữ (Bao lương nếu cần) Solomons, MD

Date: September 18, 2023 | Post ID: 115126 | View(Luoc Xem): 412 times

Tiệm Nail vùng Solomons Maryland khu mỷ trắng rất đông khách cần thợ nails, làm đủ thứ hoặc tay chân nước, nếu ở vùng Silver Spring Maryland, đi xe chung . Liên lạc: 240-485-9454

Name: Dan

Phone Number: (240) 485-9454

Cần thợ nails, khu mỹ trắng (Bao lương tùy theo tay nghề) Solomons, MD

Date: September 13, 2023 | Post ID: 93672 | View(Luoc Xem): 685 times

Tiệm Nail vùng Solomons Maryland khu mỷ trắng rất đông khách cần thợ nails, làm đủ thứ hoặc tay chân nước, nếu ở vùng Silver Spring Maryland, đi xe chung với chủ. Liên lạc: 410-394-3889, 240-485-9454

Name: Dan

Phone Number: (240) 485-9454

Can tho nail tay - chan nouc (Luong 1000 tuan) 7400 guilford dr Frederick md , MD

Date: July 13, 2023 | Post ID: 122124 | View(Luoc Xem): 95 times

Tiem chong Walmart a lot customers walking in

Name: Tina

Phone Number: (240) 753-9919

Cần gấp thợ everything (Bao lương $1500-$2100/ tuần ) Baltimore , MD

Date: June 18, 2023 | Post ID: 121871 | View(Luoc Xem): 153 times

Tiệm rất đông khách vùng Baltimore. Anh Chị cần đổi chỗ làm với income cao về team mình đảm bảo chỗ làm bao vui chu rất friendly. Giá rất cao: Chân thường $55 trở lên tới $100 Full set từ $55 tới $120. Gọi đi làm ngay. Vui lòng LL Lina 4102062428

Name: Lina

Phone Number: (410) 206-2428

Cần gấp thợ everything (Bao lương $1500-$2100/ tuần ) Baltimore , MD

Date: June 18, 2023 | Post ID: 121870 | View(Luoc Xem): 109 times

Tiệm rất đông khách vùng Baltimore. Anh Chị cần đổi chỗ làm với income cao về team mình đảm bảo chỗ làm bao vui chu rất friendly. Giá rất cao: Chân thường $55 trở lên tới $100 Full set từ $55 tới $120. Gọi đi làm ngay. Vui lòng LL Lina 4102062428

Name: Lina

Phone Number: (410) 206-2428

« Prev 1 Next »
  • Advertise Here
  • Advertise Here