State:
Expand All

Cần thợ nails, khu mỹ trắng (Bao lương tùy theo tay nghề) Solomons, MD

Date: May 25, 2023 | Post ID: 93672 | View(Luoc Xem): 432 times

Tiệm Nail vùng Solomons Maryland khu mỷ trắng rất đông khách cần thợ nails, làm đủ thứ hoặc tay chân nước, nếu ở vùng Silver Spring Maryland, đi xe chung với chủ. Liên lạc: 410-394-3889, 240-485-9454

Name: Dan

Phone Number: (240) 485-9454

Cần thợ nails nữ (Bao lương nếu cần) Solomons, MD

Date: May 17, 2023 | Post ID: 115126 | View(Luoc Xem): 223 times

Tiệm Nail vùng Solomons Maryland khu mỷ trắng rất đông khách cần thợ nails, làm đủ thứ hoặc tay chân nước, nếu ở vùng Silver Spring Maryland, đi xe chung . Liên lạc: 240-485-9454

Name: Dan

Phone Number: (240) 485-9454

can tho nails gap 2548 Quarry Lake Dr. Baltimore MD 21209 Baltimore, MD

Date: April 21, 2023 | Post ID: 54682 | View(Luoc Xem): 3323 times

Tiem dong khach. Khu my trang. Gia cao, Tip cao.Biet lam tay chan nuoc, gel color, hoac dipping powder. phone 410-484-3434 lien lac duy text : 443-453-7437

Name: Duy

Phone Number: (410) 484-3434

Can tho nails La Plata, MD

Date: April 17, 2023 | Post ID: 121108 | View(Luoc Xem): 38 times

Can tho nails cach Waldorf, MD 10 phut. Tiem khu my trang, luong $1000 up/ tuan. Tip hau, cho lam vui ve thoai mai, khong tranh gianh.Co cho o cho tho o xa. Lien lac Duyen 240-565-8774.

Name: Duyen

Phone Number: (240) 565-8774

Cần Thơ Nails (Lương tu $800 trò lên ) Parkville, Baltimore , MD

Date: February 25, 2023 | Post ID: 120476 | View(Luoc Xem): 67 times

Tiem nail vùng Parkville, Baltimore: dông khách, tip hậu, khách de thương, thợ nail hoa đồng vui vẻ. Tiệm cần gấp thợ nail, khong can tay nghe qua giỏi (nếu có tay nghề càng tốt) chi can yêu nghe , hoa đồng, vui vẻ . Nếu có nhu cầu xin liên lac chi Jenny: Tel: 410-663-6305 (work) 443-540-5766 (cell)

Name: Jenny

Phone Number: (443) 540-5766

Cần thợ gấp (Bao lương $1500-$1799/ 6 ngay) Baltimore , MD

Date: February 11, 2023 | Post ID: 120271 | View(Luoc Xem): 104 times

Tiệm vùng Baltimore (Maryland) tiệm rất đông khách chu dễ thương rất thương thợ, môi trường làm việc như gia đình, có chỗ ở cho thợ yêu cầu AC làm việc có trách nhiệm. Chìa turn rất công bằng. Rất cần AC làm lâu dài sẽ có bonus cho những người làm trên 1 năm. Vui lòng LL 4102062428 lina.

Name: Lina

Phone Number: (410) 206-2428

Davi nail (2week 2k tuan) Frederick , MD

Date: February 02, 2023 | Post ID: 120147 | View(Luoc Xem): 120 times

Can tho lam chun only inside Walmart 7400 guiford dr Fredrick md 21704

Name: Tina

Phone Number: (250) 753-9919

« Prev 1 Next »
  • Advertise Here
  • Advertise Here