State:
Expand All

Cần thợ nails (Bao lương 1000 trên ăn chia) Columbus, MS

Date: March 19, 2019 | Post ID: 87106 | View(Luoc Xem): 19 times

Cần thợ Nails làm tại columbus ms. Cần thợ chân tay nước hoặc thợ bột bao lương hoặc ăn chia tuy thợ chọn, bao ăn ơ, nếu 2 vợ chồng càng tốt giúp lo ăn ơ ban đầu và kiếm nhà thuê sau, môi trường làm việc vui vẻ, giúp những việc khác nếu cần.

Name: Quang

Phone Number: (662) 617-9377

Tiệm rất đông khách (Bao lương hoặc ăn chia tùy ý!) Ridgeland, MS

Date: March 05, 2019 | Post ID: 79447 | View(Luoc Xem): 542 times

Cần thợ nails vùng Ridgeland MS, tiệm rất đông khách, làm như gia đình vui vẻ. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý.

Name: Hung

Phone Number: (501) 944-3941

Can nhieu tho nails Madison, MS

Date: February 20, 2019 | Post ID: 79212 | View(Luoc Xem): 323 times

Tiem o trong Mall The Forum of Grandview, Madison, MS. Contact Kelly (601) 896-8124

Name: Kelly

Phone Number: (601) 896-8124

Can tho nail gap (Bao luong hoac an chia ) Vicksburg , MS

Date: February 14, 2019 | Post ID: 85614 | View(Luoc Xem): 86 times

Tiem o city Vicksburg.tiem dong khach. Cho lam thoai mai.vui ve.co phong cho tho o xuyen bang . Nieu Anh chi nao muon den day lam vui Long lien lac so dien thoai:601-896-3922

Name: Kevin

Phone Number: (601) 896-3922

Cần thợ Nails (Bao lương hoặc ăn chia) Columbus, MS

Date: February 06, 2019 | Post ID: 85205 | View(Luoc Xem): 97 times

Cần thợ Nails làm ở thành phố columbus ms. Bao lương hoặc ăn chia tuy thợ chọn. Có chổ ở cho thợ, tiệm ở thành phố nhỏ nên khách rất dễ, khách nữa trắng nữa đen.

Name: Quang

Phone Number: (662) 617-9377

Can tho nail gap (Bao luong hoac an chia ) Vicksburg , MS

Date: February 06, 2019 | Post ID: 85163 | View(Luoc Xem): 73 times

Tiem o city Vicksburg.tiem rong .thoang mat.cho lam vui nhu gia dinh. Co phong cho tho o rieng.co internet.anh chi nao muon den day lam. Vui Long lien lac so dien thoai:601-896-3922 gap Kevin thanks.

Name: Kevin

Phone Number: (601) 896-3922

Can tho nail gap (Bao luong hoac. An chia ) Vicksburg , MS

Date: February 01, 2019 | Post ID: 84980 | View(Luoc Xem): 51 times

Tiem o city Vicksburg. Rong. Cho lam vui ve. Thoai mai . Co phong cho tho o xuyen bang co internet . Nieu Anh chi nao muon den day lam. Vui Long goi so dien thoai:601-896-3922 gap Kevin thanks

Name: Kevin

Phone Number: (601) 896-3922

Can Tho Gap Hattiesburg, MS

Date: January 26, 2019 | Post ID: 84739 | View(Luoc Xem): 86 times

Tiem dong khach o West Hattiesburg can tuyen tho nails lam lau dai. Full time hoac part time. Cho lam thoai mai vui ve. Muon biet them xin goi (769) 390-7835 (call) hoac (601)688-0099(text) .

Name: Nhi

Phone Number: (601) 688-0099

Cần Thợ Nails gấp hattiesburg, MS

Date: January 25, 2019 | Post ID: 84682 | View(Luoc Xem): 78 times

Cần Thợ Nails Tiệm trong Mall Hattiesburg, Mississippi. Tiệm rất đông khách. (Pedicure $30-$85, F/S $27-$65, $40-$55 SNS, $30 Mgel.....) an chia hoac bao luong. Thật lòng xin gọi Andrew 214- 284-7396

Name: tam le

Phone Number: (214) 284-7396

Cần gấp thợ nai ( bao luong 900-1200$) (Bao luong hay an chia tuy y, ) Brookhahen, MS

Date: January 22, 2019 | Post ID: 84534 | View(Luoc Xem): 76 times

Cần gấp tho TCN, biết làm everthing, co chổ ở rieng cho thợ, có wifi đầy đủ, vợ chồng càng tốt.bao lương quanh năm bảo đảm thợ giỏi không dưới 1000$/tuần, không khí làm việc như gia đình, không giành giật. Chủ chỉ làm khách hẹn, gọi đi làm liền,xin liên lạc: 601-606-7123

Name: Thu

Phone Number: (601) 606-7123

Cần thợ nails (Lương 4K-7k) Brookhaven , MS

Date: January 17, 2019 | Post ID: 84311 | View(Luoc Xem): 93 times

Cần thợ nails biết làm everything. Bao lương 1100/tuần ( nghỉ chủ nhật ) hoặc ăn chia . Bảo đảm lương trên 1200 tuần ( 6 ngày ) . Có phòng cho người ở xa. Vợ chồng ok. Số đt liên lạc : 6018132630.

Name: Tien

Phone Number: (601) 813-2630

CAN THO NAILS BIET LAM EVERYTHING(V0 CHONG OK)BAO LUONG HON CHIA (BAO 800-1000/6NGAY HON CHIA) mississipi, MS

Date: January 17, 2019 | Post ID: 84132 | View(Luoc Xem): 52 times

can tho nails gap( can co kinh Nghiem)ko co bang ok tiem dong khack income cao bao 800-1000/ 6ngay hon chia .cho lam vui ve thoai mai ,co cho o cho tho xuyen bang .that long xin lien lac 601-818-2578 or 601-466-2067

Name: Owner

Phone Number: (601) 818-2578

CAN THO NAILS BIET LAM EVERYTHING(V0 CHONG OK)BAO LUONG HON CHIA SIMPSON MISSISSIPI, MS

Date: January 16, 2019 | Post ID: 48139 | View(Luoc Xem): 243 times

CAN THO NAILS BIET LAM EVERY THING .KO CAN BANG CAN CO KINH NGHIEM.CO CHO O CHO THO XUYEN BANG.CHO LAM THOAI MAI VUI VE.FONE (601-466-2067)OR (601-818-2578).

Name: OWNER

Phone Number: (601) 818-2578

Can tho nails gap (Bao luong hon chia) Ms, MS

Date: January 15, 2019 | Post ID: 60780 | View(Luoc Xem): 534 times

Can tho nails biet lam everything (ko can bang can co kinh Nghiem) bao luong800-1000/TUAN 6NGAY hon chia . Co nha o cho tho o xa .cho o , cho lam thoai mai. Lien lac 601-466-2067 Or. 601- 818-2578

Name: Owner

Phone Number: (601) 818-2578

Can thợ nails (Bao lương hoặc ăn chia) Brookhaven, MS

Date: January 15, 2019 | Post ID: 84185 | View(Luoc Xem): 28 times

Cần thợ nails biết làm everything. Bao lương 1000 / tuần ( nghỉ chủ nhằng ) hoặc ăn chia . Bảo đảm lương trên 1200 tuần ( 6 ngày ) . Có phòng cho người ở xa. Vợ chồng ok. Số đt liên lạc : 6018132630.

Name: Tien

Phone Number: (601) 813-2630

Can tho Nails biết lam everything bao luong hon chia (800-1000/6NGAY HON CHIA) Simpson, MS

Date: January 15, 2019 | Post ID: 53530 | View(Luoc Xem): 496 times

Tiem dong khách can tho gap .income cao cho lam vui ve thoai mai , co nha ở cho tho xuyên bang .lien lạc 601-818 -2578 or 601-466-2067QUANG CAO XIN MIEN GOI THANK YOU

Name: Owner

Phone Number: (601) 818-2578

CAN THO NAILS &THO CHAN TAY NUOC GAP( VO CHONG OK)BAO LUONG QUANH NAM 800-1000/TUAN HON CHIA (BAO 800-1000/6NGAY HON CHIA) MISSISSIPI, MS

Date: January 14, 2019 | Post ID: 26500 | View(Luoc Xem): 947 times

CAN THO NAILS & THO CHAN TAY NUOC GAP(VO CHONG OK)LAM LAU DAI. BAO LUONG HON CHIA .KHONG CAN BANG CAN CO KINH NGHIEM. CHO LAM VUI VE THOAI MAI.CO PHONG RIENG CHO THO XUYEN BANG. THAT LONG GOI CELLFONE (601-466-2067) 0R (601-818-2578).

Name: OWNER

Phone Number: (601) 818-2578

CAN THO NAILS &THO CHAN TAY NUOC GAP( VO CHONG OK)BAO LUONG QUANH NAM 800-1000/TUAN HON CHIA (BAO DAM INCOME CAO(bao) mississipi, MS

Date: January 14, 2019 | Post ID: 26534 | View(Luoc Xem): 652 times

CAN THO NAILS & THO CHAN TAY NUOC GAP (VO CHONG OK)LAM LAU DAI, BAO LUONG HOAC AN CHIA.khong can bang ,can co kinh nghiem .cho lam vui ve thoai mai.co phong rieng cho tho xuyen bang. goi ( 601-466- 2067) 0r (601- 818-2578).

Name: owner

Phone Number: (601) 818-2578

Cần thợ nails (Bao lương hoặc ăn chia) Mc comb , MS

Date: January 14, 2019 | Post ID: 84143 | View(Luoc Xem): 20 times

Cần thợ nails biết làm everything. Bao lương 1000 / tuần ( nghỉ chủ nhằng ) hoặc ăn chia . Bảo đảm lương trên 1200 tuần ( 6 ngày ) . Có phòng cho người ở xa. Số đt liên lạc : 6018132630.

Name: Tien Tran

Phone Number: (601) 813-2630

Cần thợ Nails lương cao hattiesburg, MS

Date: January 09, 2019 | Post ID: 46152 | View(Luoc Xem): 597 times

cần thợ làm xuyên bang,Tiệm ở Hattiesburg, Mississipi. Khu shopping, đang cần thợ. Có chỗ ở cho người ở xa. Mọi chi tiết xin liên lạc phone: 601-434-3994 (Ms.Nancy Tran)

Name: Nancy Tran

Phone Number: (601) 434-3994

« Prev 1 2 Next » Last
  • Advertise Here
  • Advertise Here