State:
Expand All

Can tho nails gap (Bao luong hon chia) Ms, MS

Date: January 15, 2019 | Post ID: 60780 | View(Luoc Xem): 514 times

Can tho nails biet lam everything (ko can bang can co kinh Nghiem) bao luong800-1000/TUAN 6NGAY hon chia . Co nha o cho tho o xa .cho o , cho lam thoai mai. Lien lac 601-466-2067 Or. 601- 818-2578

Name: Owner

Phone Number: (601) 818-2578

Can thợ nails (Bao lương hoặc ăn chia) Brookhaven, MS

Date: January 15, 2019 | Post ID: 84185 | View(Luoc Xem): 11 times

Cần thợ nails biết làm everything. Bao lương 1000 / tuần ( nghỉ chủ nhằng ) hoặc ăn chia . Bảo đảm lương trên 1200 tuần ( 6 ngày ) . Có phòng cho người ở xa. Vợ chồng ok. Số đt liên lạc : 6018132630.

Name: Tien

Phone Number: (601) 813-2630

Tiệm rất đông khách (Bao lương hoặc ăn chia tùy ý!) Ridgeland, MS

Date: January 15, 2019 | Post ID: 79447 | View(Luoc Xem): 400 times

Cần thợ nails vùng Ridgeland MS, tiệm rất đông khách, làm như gia đình vui vẻ. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý.

Name: Hung

Phone Number: (501) 944-3941

Can tho Nails biết lam everything bao luong hon chia (800-1000/6NGAY HON CHIA) Simpson, MS

Date: January 15, 2019 | Post ID: 53530 | View(Luoc Xem): 484 times

Tiem dong khách can tho gap .income cao cho lam vui ve thoai mai , co nha ở cho tho xuyên bang .lien lạc 601-818 -2578 or 601-466-2067QUANG CAO XIN MIEN GOI THANK YOU

Name: Owner

Phone Number: (601) 818-2578

Cần Thợ Nails hattiesburg, MS

Date: January 14, 2019 | Post ID: 84157 | View(Luoc Xem): 16 times

Cần Thợ Nails Tiệm trong Mall Hattiesburg, Mississippi. Tiệm rất đông khách. (Pedicure $30-$85, F/S $27-$65, $40-$55 SNS, $30 Mgel.....) Bao luong $1800/2wks/hon an chia. Thật lòng xin gọi Andrew 214- 284-7396

Name: tam le

Phone Number: (214) 284-7396

Can tho nail gap gap (Bao luong 1200 tren an chia ) Vicksburg , MS

Date: January 14, 2019 | Post ID: 84147 | View(Luoc Xem): 11 times

Tiem o trong center Kroger . Tiem dong khach .cho lam rong thoai mai vui ve . Income on dinh . Tip cao , Dac biet co phong rieng cho tho o xuyen bang . Co WiFi day du. Nieu ai muon den day lam vui Long lien lac so dien thoai:601-630-5157 gap Lucy thankyou

Name: Lucy

Phone Number: (601) 630-5157

CAN THO NAILS &THO CHAN TAY NUOC GAP( VO CHONG OK)BAO LUONG QUANH NAM 800-1000/TUAN HON CHIA (BAO 800-1000/6NGAY HON CHIA) MISSISSIPI, MS

Date: January 14, 2019 | Post ID: 26500 | View(Luoc Xem): 934 times

CAN THO NAILS & THO CHAN TAY NUOC GAP(VO CHONG OK)LAM LAU DAI. BAO LUONG HON CHIA .KHONG CAN BANG CAN CO KINH NGHIEM. CHO LAM VUI VE THOAI MAI.CO PHONG RIENG CHO THO XUYEN BANG. THAT LONG GOI CELLFONE (601-466-2067) 0R (601-818-2578).

Name: OWNER

Phone Number: (601) 818-2578

CAN THO NAILS &THO CHAN TAY NUOC GAP( VO CHONG OK)BAO LUONG QUANH NAM 800-1000/TUAN HON CHIA (BAO DAM INCOME CAO(bao) mississipi, MS

Date: January 14, 2019 | Post ID: 26534 | View(Luoc Xem): 641 times

CAN THO NAILS & THO CHAN TAY NUOC GAP (VO CHONG OK)LAM LAU DAI, BAO LUONG HOAC AN CHIA.khong can bang ,can co kinh nghiem .cho lam vui ve thoai mai.co phong rieng cho tho xuyen bang. goi ( 601-466- 2067) 0r (601- 818-2578).

Name: owner

Phone Number: (601) 818-2578

Cần thợ nails (Bao lương hoặc ăn chia) Mc comb , MS

Date: January 14, 2019 | Post ID: 84143 | View(Luoc Xem): 5 times

Cần thợ nails biết làm everything. Bao lương 1000 / tuần ( nghỉ chủ nhằng ) hoặc ăn chia . Bảo đảm lương trên 1200 tuần ( 6 ngày ) . Có phòng cho người ở xa. Số đt liên lạc : 6018132630.

Name: Tien Tran

Phone Number: (601) 813-2630

CAN THO NAILS BIET LAM EVERYTHING(V0 CHONG OK)BAO LUONG HON CHIA (BAO 800-1000/6NGAY HON CHIA) mississipi, MS

Date: January 14, 2019 | Post ID: 84132 | View(Luoc Xem): 10 times

can tho nails gap( can co kinh Nghiem)ko co bang ok tiem dong khack income cao bao 800-1000/ 6ngay hon chia .cho lam vui ve thoai mai ,co cho o cho tho xuyen bang .that long xin lien lac 601-818-2578 or 601-466-2067

Name: Owner

Phone Number: (601) 818-2578

CAN THO NAILS BIET LAM EVERYTHING(V0 CHONG OK)BAO LUONG HON CHIA SIMPSON MISSISSIPI, MS

Date: January 13, 2019 | Post ID: 48139 | View(Luoc Xem): 219 times

CAN THO NAILS BIET LAM EVERY THING .KO CAN BANG CAN CO KINH NGHIEM.CO CHO O CHO THO XUYEN BANG.CHO LAM THOAI MAI VUI VE.FONE (601-466-2067)OR (601-818-2578).

Name: OWNER

Phone Number: (601) 818-2578

Cần Thợ Nails (Bao luong $1800/2wks/hon an ch) hattiesburg, MS

Date: January 12, 2019 | Post ID: 84070 | View(Luoc Xem): 13 times

Cần Thợ Nails Tiệm trong Mall Hattiesburg, Mississippi. Tiệm rất đông khách. (Pedicure $30-$85, F/S $27-$65, $40-$55 SNS, $30 Mgel.....) Bao luong $1800/2wks/hon an chia. Thật lòng xin gọi Vince 214- 284-7396

Name: tam le

Phone Number: (214) 284-7396

Can tho nail gap gap (Bao luong 1200 tren an chia) Vicksburg , MS

Date: January 12, 2019 | Post ID: 84067 | View(Luoc Xem): 31 times

Tiem o city Vicksburg . Can tho nail gap . Biet lam everting bao luong $1200 tren an chia . Co nha rieng cho tho o xuyen bang . Nieu ai that Long muon lam . Vui Long goi so dien thoai : 601-630-5157 gap Lucy thank you.

Name: Lucy

Phone Number: (601) 630-5157

Can tho nail gap gap! (Bao luong hoac an chia ) Vicksburg , MS

Date: January 12, 2019 | Post ID: 84060 | View(Luoc Xem): 18 times

Tiem. O Thanh pho Vicksburg . Tiem rong . Thoang mat . Cho lam Vui ve . Co phong cho tho o xuyen bang. Nieu Anh chi nao muon den lam vui Long goi : 601-896-3922 gap Kevin thanks

Name: Kevin

Phone Number: (601) 896-3922

Cần thợ Nails lương cao hattiesburg, MS

Date: January 09, 2019 | Post ID: 46152 | View(Luoc Xem): 581 times

cần thợ làm xuyên bang,Tiệm ở Hattiesburg, Mississipi. Khu shopping, đang cần thợ. Có chỗ ở cho người ở xa. Mọi chi tiết xin liên lạc phone: 601-434-3994 (Ms.Nancy Tran)

Name: Nancy Tran

Phone Number: (601) 434-3994

can tho bot gioi biet lam everything (bao luong hon chia 6/4) mississipi, MS

Date: January 09, 2019 | Post ID: 81680 | View(Luoc Xem): 253 times

can tho bot nam ,nu biet lam bot gioi bao luong hon chia 6/4 tuan lam 6 ngay .co nha cho tho o rieng.that long lien he 601-466-2067 or 601-818-2578

Name: 0wner

Phone Number: (601) 818-2578

Cần thợ Nails (Bao lương hoặc ăn chia) Greenville, MS

Date: January 05, 2019 | Post ID: 83734 | View(Luoc Xem): 24 times

Cần thợ nail tiem o Greenville Mississippi . Khách dễ , tips hậu . Nếu thật lòng xin liên lạc Phú (870) 362 0675 . Xin cảm on

Name: Phu Nguyen

Phone Number: (870) 362-0675

Cần thợ Nails (Bao lương hoặc ăn chia) Greenville, MS

Date: January 05, 2019 | Post ID: 83733 | View(Luoc Xem): 14 times

Cần thợ nail tiem o Greenville Mississippi . Khách dễ , tips hậu . Nếu thật lòng xin liên lạc Phú (870) 362 0675 . Xin cảm on

Name: Phu Nguyen

Phone Number: (187) 036-2067

Can tho gap ($4000-$5000/thang) ridgeland, MS

Date: December 24, 2018 | Post ID: 83248 | View(Luoc Xem): 67 times

Tiệm đang cần nhiều thợ biết làm bột hoặc tay chân nước. Bao lương $4000-$5000 tháng tuỳ vào khả năng và tay nghề. Nếu làm hơn sẽ ăn chia. Có chỗ ở,môi trường làm việc tốt,giá cao,típ hậu. Thật lòng xin liên lạc Amanda (601)850-0370. Thank you.

Name: Amanda

Phone Number: (601) 850-0370

Can tho nail (Bao luong 800 - 1000) Olive branch, MS

Date: December 18, 2018 | Post ID: 83126 | View(Luoc Xem): 50 times

Tiem nail can tho nam/nu biet lam everything hoac Chan tay nuoc. Tiem my trang, bao luong 800- 1000/tuan tren an chia! Co cho o cho tho o xa. Cho lam vui ve, khong bon chen. That long xin goi. Owner 901-297-8895.

Name: Owner

Phone Number: (901) 297-8895

« Prev 1 2 Next » Last
  • Advertise Here
  • Advertise Here