State:
Expand All

Can tho gapppp Middleton, WI

Date: February 12, 2023 | Post ID: 120274 | View(Luoc Xem): 77 times

Tiệm ở MIDDLETON-WI, khu sang, Mỹ trắng, giá cao, đông khách quanh nam. Tiệm cần gấp TCN, shellac, dip or fill. Bao lương hoac an chia. Luong $2000/tuần and up, good tip. Pls liên lạc 608-960-3726 Thank you

Name: Nhan H Nguyen

Phone Number: (608) 352-5165

Can tho nails (Can tho nail ) Baraboo, WI

Date: February 10, 2023 | Post ID: 120259 | View(Luoc Xem): 52 times

Can tho nails biet lam bot , tay Chan nuoc , dip , bao luong hoac an chia tuy theo tay nghe, gia cao tip cao co phong chi tho o xa,

Name: Han

Phone Number: (608) 434-7392

Can tho nail gap! La Crosse , WI

Date: February 06, 2023 | Post ID: 120206 | View(Luoc Xem): 83 times

Can tho nail Nam/Nu, vo chong gioi bot, tay chan nuoc. Tiem o thanh pho La Crosse, Wisconsin my trang 100%, nhieu tien tip. Luong $1,500-$2,500/tuan. Co nha rieng, phong rieng cho tho o can. Moi chi tiet xin lien lac, John: (714)251-1367.

Name: John

Phone Number: (714) 251-1367

Can gấp thợ nails (Bao lương 1300 up) Kenosha , WI

Date: January 03, 2023 | Post ID: 119752 | View(Luoc Xem): 72 times

Can gặp tho biết làm bột và ctn dip, tiệm mở cửa 6 ngày, có chổ ở , vo chồng càng tốt.. tiệm khu trắng..

Name: Joe

Phone Number: (262) 697-6127

Can gấp thợ nails (Bao lương 1300 up) Kenosha , WI

Date: January 03, 2023 | Post ID: 119751 | View(Luoc Xem): 56 times

Can gặp tho biết làm bột và ctn dip, tiệm mở cửa 6 ngày, có chổ ở , vo chồng càng tốt.. tiệm khu trắng..

Name: Joe

Phone Number: (262) 697-6127

« Prev 1 Next »
  • Advertise Here
  • Advertise Here