State:
Expand All

Can tho Nails lau dau (Bao luong / tren chia ) Stewartstown, PA

Date: February 24, 2021 | Post ID: 105436 | View(Luoc Xem): 27 times

Tiem em nam o Stewartstown PA cach PHILADELPHIA 2tieng gan york pa va red lion 15 - 30 phut lai xe ... tiem 100% my trang can tho lam everything .Rat thich hop cho ai muon lam Lau dai, income on dinh vi Bao luong quanh nam tren an chia , tiem mo cua tu 10pm - 7pm chu nhat dong cua. Co phong cho tho moi quan tam xin goi gap VAN 2672659759 hoac trieu 267-334-0605 thanks achi Name: Trieu Phone Number: (267) 334-0605 View(Luoc Xem): 235 times

Name: Trieu

Phone Number: (267) 334-0605

CẦN THỢ NAIL!!!! Luong Cao!!! (8000 and up/thang) Erie, PA

Date: February 24, 2021 | Post ID: 91338 | View(Luoc Xem): 1787 times

Hiring experienced nail technicians. Must have attention to detail and great customer service. Please contact for more details.

Name: Manager

Phone Number: (814) 881-6666

Cần thợ nails gấp ($1000) Pittsburgh , PA

Date: February 17, 2021 | Post ID: 105214 | View(Luoc Xem): 45 times

Cần nhiều thợ nails gấp , Bao lương $1,000 Quang năm trên ăn chia , khu Mỹ trắng khách dễ chịu. Có chổ cho thợ ở xa đến

Name: Anh linh

Phone Number: (412) 433-9038

Can tho bột (Bao lương $1000 trên ăn chia ) New castle, PA

Date: February 08, 2021 | Post ID: 104957 | View(Luoc Xem): 54 times

Cần thợ biết làm bột tiệm khách Mỹ trắng,tip cao ,có chỗ cho thợ nữ (ở free)

Name: Kim

Phone Number: (724) 202-7342

Can tho lau dai (Bao luong/tren chia ) Stewartstown , PA

Date: November 30, 2020 | Post ID: 103742 | View(Luoc Xem): 236 times

Tiem em nam o Stewartstown PA cach PHILADELPHIA 2tieng gan york pa va red lion 15 - 30 phut lai xe ... tiem 100% my trang can tho lam everything .Rat thich hop cho ai muon lam Lau dai, income on dinh vi Bao luong quanh nam tren an chia , tiem mo cua tu 10pm - 7pm chu nhat dong cua. Co phong cho tho moi quan tam xin goi gap VAN 2672659759 hoac trieu 267-334-0605 thanks achi

Name: Trieu

Phone Number: (267) 334-0605

Cần nhiều thợ nails Philadelphia, PA

Date: November 10, 2020 | Post ID: 103529 | View(Luoc Xem): 249 times

Cần rất nhiều thợ nails biết làm hoặc không biết sẽ chỉ, bao lương $1200 trở lên. Trên ăn chia 7/3. Có nhà và xe free nếu cần Call Anh khung 5705027923 hoặc 2158344880

Name: Khung

Phone Number: (215) 834-4880

« Prev 1 Next »
  • Advertise Here
  • Advertise Here